Copyright 2023 - SRD Vrbas

OBAVIJEST

logosrdvrbas

 SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO 

"VRBAS"

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

                                                             

Na osnovu člana 23. Statuta Sporstko – ribolovnog društva “Vrbas” G.Vakuf-Uskolje , 

z a k a z u j e m : 

 

       IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU SRD “VRBAS” GORNJI VAKUF-USKOPLJE      

Skupština će se održati u prostorijama JU Dom kulture G.Vakuf-Uskolje u velkoj sali , dana 19.02.2023. godine sa početkom u 11,00 sati

Search

f t g m