Copyright 2023 - SRD Vrbas

Kalendar takmičenja u organizaciji SRS FBiH

U nastavku vijesti možete pogledati ili preuzeti Kalendar takmičenja u organizaciji Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Vjestiu preuzete sa stranice  

SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ FEDERACIJE BIHhttp://www.bistrobih.ba/nova/
TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA
VITOMIRA LUKIĆA 6D., Sarajevo tel/fax 033/618-055
 
027/03-2023. KALENDAR TAKMIČENJA / NATJECANJA
 
SRS FEDERACIJE BiH ZA 2023. GODINU
 
NAZIV
TAKMIČENJA/
NATJECANJA
 
TERMIN I
TAKMIČENJA
MJESTO
 
DELEGAT VRHOVNI SUDIJA SEKTORSKE SUDIJE KOMESAR / SEKRETAR
TAKMIČENJA
 
Prvenstvo SRS FEDERACIJE BiH ZA
SENIORE / KE
disciplina PLOVAK
- Pojedinačno
- Ekipno (3+1 član )
 
24.06.2023
Jezero
USR“ŠTUKA“
Velika Kladuša Ernisa Kardaš Dino Miljković
 
.1Muhamed Miljković
2.Fikret Pajazetović
3.Mirsad Čelebić Zijad Sinanović
 
KUP FEDERACIJE BiH
ZA SENIORE I SENIORKE
disciplina plovak
-Ekipno (3+1 član)
 
25.06.2023
Jezero
USR“ŠTUKA“
Velika Kladuša
 
Ernisa Kardaš Dino Miljković
 
1.Ibrahim Kadić
2.Emir Barjektarević
3.Aladin Mujaković
 
Sead Nesimi
 
Prvenstvo SRS FEDERACIJE
 
ZA SENIORE I JUNIORE (U-
20) U FLY FISHINGU-
Mušičarenju
 
- Pojedinačno
- Ekipno(3+1 član)
 
11.06.2023.
rijeka Buna
USR „NERETVA 1933“
Mostar
 
Emir Čusto Ivica Tomičić
 
1.Mario Raspudić
2.Adnan Grebović
3.Boro Bilić
 
Ernisa Kardaš
 
SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ FEDERACIJE BIH
TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA
VITOMIRA LUKIĆA 6D., Sarajevo tel/fax 033/618-055
 
PRVENSTVO FEDERACIJE BiH
disciplina Feeder
Ekipno I pojedinačno
-
 
07.05.2023
„Lađenica“
Sarajevo Lidija Bogić Milan Jagar
 
1.Mirsad Alagić
2.Mirsad Gajević
3.Vehid Pešto
 
Saša Mičević
 
PRVENSTVO FEDERACIJE BIH
disciplina ŠARAN I AMUR
- Ekipno
 
31.03-02.04.2023
„Crveno Jezero“
Čitluk Zijad Sinanović Osman Hođić
 
Nema sektora Mladen Agatić
 
PRVENSTVO SRS FEDERACIJE
 
BIH
disciplina SPIN
- Pojedinačno
 
27.08.2023
Rijeka Lašva
Busovača Sead Nesimi Ivica Tomičić
 
1.Boro Bilić
2.Željo Milinović
3.Ivan Agatić Dino Kolonić
 
OPŠTA PRAVILA I PROPISI
➢ Pravo nastupa na Prvenstvu Federacije ima po jedna ekipa iz svakog udruženja ili do 2 pojedinca ukoliko udruženje nema ekipu.
Udruženja koja prijave kompletnu ekipu nemogu prijavljivati i pojedince; izuzev takmičara koi su u premijer ligi BIH.
➢ Na KUP-u Federacije BiH može nastupiti po jedna ekipa iz svakog udruženja;
 
SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ FEDERACIJE BIH
TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA
VITOMIRA LUKIĆA 6D., Sarajevo tel/fax 033/618-055
 
➢ Pravo nastupa na Prvenstvu U-15, U-20 i U-25 ima po jedna ekipa iz svakog udruženja, plus max. 2 pojedinca (Radi omasovljenja mlađe
kategorije)
u Premijer lige. Udruženja koja nemaju potpune ekipe mogu nastupiti samo sa pojedincima. Satnica takmičenja za ove kategorije od
prijave na stazi do prvog signala iznosi 120 minuta, kako bi ostalo dovoljno vremena za provjeru podataka svakog prijavljenog takmičara
i žrijebanje;
➢ Pravo nastupa na Prvenstvu Fly ima po jedna ekipa iz svakog udruženja ili 2 pojedinca ako nema ekipe.Prvenstvo šaran i amur je ekipno
(ekipa 3 člana), na prvenstvu ima po jedna ekipa iz svakog udruženja.
➢ Na svim takmičenjima će biti organizovano polaganje za društvene i državne sudije. Kandidati trebaju izvršiti uplatu
50,00 KM na račun SRS F BiH i prijaviti se kod sekretara TK i SK Zijad Sinanović na br.tel. 061-792-320 najdalje 7 dana prije
početka takmičenja. Ispitna komisija će imati pravo na nadoknadu ukoliko na takmičenju polažu 3 ili više kandidata. Ukoliko kandidat ne
položi ispit u toku slijedeće godine će mu biti omogućeno popravno polaganje bez novčane nadoknade;Članovi komisije na polaganju su
1.Komesar ,2.Delegat ,3. Vrhovni sudija na tom takmičenju.
 
Za takmičenje se plača kotizacija u iznosu od 80,00 KM po ekipi (3+1) i 20,00 KM po takmičaru
 
KOMESAR
Zadatak Komesara je da najdalje 30 dana prije takmičenja (po mogućnosti sa delegatom) obiđe stazu sa domaćinom, te sačini Protokol
sa svim obavezama domaćina i Saveza (po opštim pravilima). Sačinjeni protokol komesari moraju u roku od 7 dana od dana njegovog
potpisivanja dostaviti sekretaru TK i SK na mail zijo-zike,© hot mail.com kao i izvještaj sa takmičenja, izvještaje delegate i vrhovnog sudije,
dnevnik takmičenja, testove o položenim ispitima za sudije, sliku kandidata koji su položili sa svim njegovim ličnim podacima. Pored toga,
obaveza komesara je da 15 dana prije objavi Bilten takmičenja (satnica takmičenja, uslovi staze, vrste riba, smještaj, kontakt osobe, vrijeme za
trening i dr.),
te da obavijesti sudije da su imenovane za suđenje.
DELEGAT I VRHOVNI SUDIJA.
Obaveza delegata i vrhovnog sudije je da prilikom prijave takmičara provjeri članske karte svih učesnika,(takmičara i sudija)Obaveza svih
učesnika je da imaju članske iskaznice za tekuču godinu od nekih udruženja u Federaciji.
 
SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ FEDERACIJE BIH
TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA
VITOMIRA LUKIĆA 6D., Sarajevo tel/fax 033/618-055
 
SUDIJE
Angažovane sudije su dužne pola sata ranije biti na stazi, Svi angažovani sudci su u slućaju odustajanja od suđenja dužni 7 dana prije
održavanja takmičenja obavijestiti sekretara SK i TK SRS F BiH Zijada Sinanović putem telefona 061/792-320 ili maila zijo-zike©hot mail.com
DOMAĆIN
Obaveza domaćina je da označi stazu i sektore na dan održavanja treninga (najkasnije do 10:00 sati), te da očisti i čuva stazu. Pored toga
domaćin je dužan označiti boksove i obavijestiti MUP o održavanju takmičenja.
Za ove poslove domaćinu pripada nadoknada u visini do 400,00 KM (Zavisno od ocjene delegate za postavljanje I uređenje staze)
Po završetku takmičenja dostaviti na kancelariju saveza dopis za uplatu.
Uplata novčanih srestava za organizaciju takmičenja (navesti naziv takmičenja) po odluci upravnog odbora I protokola sačinjenog dana
(navesti datum I mjesto)
---Uređenje staze do 400 ,00 KM.
---Organizacija ručka za učesnike (navesti iznos) a 15,00 KM iznos po takmičaru)
 
Ukoliko su na stazi potrebni veći zahvati, onda će Komesar konsultovati TSK i UO za rješavanje dodatnih zahtjeva.
 
PRIJAVE ZA TAKMIČENJE
Prijave takmičara komesaru mora prijaviti udruženje i na uvid dostaviti ribolovnicu tekuče godine i člansku kartu
(radi utvrđivanja identiteta takmičara)
Krajnji rok za prijavu ekipa (sa imenom i prezimenom svakog takmičara) i pojedinaca je srijeda tj. 4 dana prije takmičenja, a prijave se vrše
kod Komesara takmičenja (telefonski, mail-om, faks-om, porukom ili poštom).
NA STAZI SE NE MOGU VRŠITI PRIJAVE
 
TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA
SRS FEDERACIJE BIH
 
SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ FEDERACIJE BIH
TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA
VITOMIRA LUKIĆA 6D., Sarajevo tel/fax 033/618-055

Search

f t g m